วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2566 พร้อมนี้โดยมี นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นผู้กล่าวรายงาน งานวันเด็กแห่งชาติ ภายในตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายกฯ คนที่ 1 นางภิรมพร คำยอด รองนายกฯ คนที่ 2 นางพยอม ดวงศร เลขานายกฯ นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัด อบต.อาจสามารถ นายเจริญ อุนาราช ประสภาตำบลฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนันตำบลฯ ผู้นำชุมชน สารวัตกำนัน คณะครูโรงเรียนบ้านสำราญ และเด็ก เยาวชนตำบลอาจสามารถ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้