วันอังคาร ที่ 31 มกราคม2566 เวลา 10.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัด อบต. อาจสามารถ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย กำนันตำบล สารวัตรกำนัน จ้าหน้าที่กองการศึกษา และพนักงานส่วนตำบล ฯเข้าร่วมประเพณีเลี้ยงปู่ตา บ้านห้อม หมู่ 1 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม2566
เวลา 10.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์
นายก อบต. อาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัด อบต. อาจสามารถ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย กำนันตำบล สารวัตรกำนัน จ้าหน้าที่กองการศึกษา และพนักงานส่วนตำบล ฯเข้าร่วมประเพณีเลี้ยงปู่ตา บ้านห้อม หมู่ 1 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม