วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนเส้นทางปั่นจักรยาน ณบริเวณริมฝั่งน้ำแม่โขง บ้านห้อม หมู่ที่ 11 เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น

Admin