ลงพื้นที่บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 7 เพื่อเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนและนำกำลังเร่งสำรวจบ้านเรือนประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมลักษ์ ยกน้อยวงค์ ปลัดจังหวัดนครพนม นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนครพนม นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต.อาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนตำบล และ เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กองช่าง กำนันตำบลฯ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ร่วมลงพื้นที่บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 7 เพื่อเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนและนำกำลังเร่งสำรวจบ้านเรือนประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ ในครั้งนี้

 

 

mungmee