วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตำบลอาจสามารถ กำนันตำบลอาจสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านไผ่ล้อมหมู่ที่4 ร่วมกันสืบสานงานประเพณีบุญเสี่ยงหอย ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่4

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตำบลอาจสามารถ กำนันตำบลอาจสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านไผ่ล้อมหมู่ที่4 ร่วมกันสืบสานงานประเพณีบุญเสี่ยงหอย ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่4 ซึ่งประเพณีเสี่ยงหอย เป็นประเพณีของชาวภาคอีสาน ที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้าน ว่าการทำนายจากพิธีการเสี่ยงหอย เป็นการเสี่ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้ำในหน้าฝนที่จะทำการปลูกข้าวทำนาของชาวบ้านในแต่ละปี