วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานประชุมประจำเดือน กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566 ผ่านมานั้นและได้มอบนโยบายให้กับ หัวหน้าส่วนราชการตำบลอาจสามารถ พนักงานและลูกจ้าง ตำบลอาจสามารถ นำไปปฎิบัติตามที่ได้มอบหมายต่อไป

mungmee