ต้อนรับ คุณวิสุทธา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ภริยา พล.ต.ม.ล. ประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา ภาค 2 และคณะแม่บ้านสำนักงานพัฒนาภาค 2 

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.40 น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ พร้อมด้วย นางภิรมพร คำยอด รองนายก คนที่2 นางพยอม ดวงศร เลขานุการนายก นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต.อาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัด อบต.อาจสามารถ สมาชิกสภาตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ อบต. อาจสามารถ ต้อนรับ คุณวิสุทธา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ภริยา พล.ต.ม.ล. ประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา ภาค 2 และคณะแม่บ้านสำนักงานพัฒนาภาค 2

Admin