วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาตำบลอาจสามารถ นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต.อาจสามารถ เป็นประธานประชุมประจำเดือนเมษายน 2566 มอบนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

mungmee