วันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ โดยมีนางธิสาชล ธันยาวราธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้นำความรู้ไปปฏิบัติตนในการดูแลตัวเองเบื้องต้น

mungmee